Presvedčivý mobilný zážitok
vďaka QUEEN MOBILE APP solutions

Multiplatformová prevádzka V súčasnej dobe sú zamestnanci, zákazníci a obchodní partneri zvyknutí pracovať s mnohými rôznymi zariadeniami – stolovými počítačmi, notebookmi, tabletmi a smartphonmi. Ponúknite im najlepší zážitok na každej platforme.

Zlepšenie kooperácie S príchodom nových zariadení a technológií je možné udržiavať kontakt kedykoľvek a kdekoľvek, spolupracovať na projektoch a dokumentoch vnútri aj mimo organizácie.

Produktivita a efektívnosť Majte svoje dáta dostupné kedykoľvek a kdekoľvek. Umožnite svojim zamestnancom prístup k požadovaným dokumentom a projektom kedykoľvek počas dňa a z akéhokoľvek miesta prostredníctvom mobilných zariadení .

Reagovanie na skúsenosti Mobilná interakcia produkuje mnoho nových informácií a dát. Musíte získať relevantné poznatky a reagovať tak, aby sa zlepšila skúsenosť zamestnancov aj zákazníkov, dochádzalo k zlepšovaniu produktov a tým aj k stimulácii predaja.

Stratégia a vízia Aplikujte už na začiatku úspešnú mobilnú stratégiu a víziu, od ich vypracovania až k samotnej realizácii.

Automatické testy QUEEN Mobile umožňuje plne automatické testovanie aplikácii prvotriednej kvality.

Manažment aplikácii Vývoj, implementácia a správa aplikácii? HTML, hybridné a natívne aplikácie nie sú s QUEEN APP žiadny problém.

Presvedčivý mobilný zážitok Aplikácia má byť príťažlivá, intuitívna a prispôsobená rôznym zariadeniam. Jej ovládateľnosť musí byť pre spotrebiteľa ľahká, konzistentná a vytvárať osobnú skúsenosť na každom z používaných zariadení.

Rýchle, spoľahlivé a bezpečné posielanie správ. Rýchla, spoľahlivé a bezpečné posielanie správ. Komunikujte bezpečne a rýchlo cez rôzne zariadenia.

Manažment a bezpečnosť Jednoduchá správa a bezpečnosť mobilných aplikácií musí byť zabezpečená až do posledného bodu.

Testovanie, skenovanie a reporty Každú aplikáciu je potrebné otestovať, nájsť jej slabé stránky a vyvodiť primerané kroky k vyvarovaniu sa možným problém

APP retargeting retargeting Uźivateľov , zvyšovanie revenue v mob aplikáciach , zvyšovanie uźivateĺov v mob aplikáciach

Start typing and press Enter to search